Home » Teelt

Een goede, gezonde en sterke basis zorgen voor de beste opbrengst. Dat geldt zowel voor u als voor ons.

Voor het vermeerderen van aardbeienplanten is het belangrijk dat er een gezonde basis is. Om die te kunnen leggen maken wij gebruik van gezond uitgangsmateriaal (BM 1-5), verse/schone/en goed bewerkte grond. Na het planten besteden we veel zorg aan het vitaal en gezond houden van onze planten. In de laatste fase wordt veel aandacht besteed aan zorgvuldig rooien en verwerken. Interne kennis en voortdurende kwaliteitscontrole zijn doorslaggevend om uiteindelijk het beste eindproduct te maken. Als teler heeft u daarmee het beste uitgangsmateriaal voor uw bedrijf.

Goed bodemleven en veel organische stoffen zorgen voor een sterke basis

Allereerst worden onze percelen zorgvuldig uitgekozen. Hierbij wordt specifiek gelet op de historie van de grond en de afwatering. Dit omdat de aardbeienplanten hoge eisen stellen aan de grond. Vervolgens laten wij verschillende grondmonsters nemen om te kijken hoe de grond is opgebouwd. Met inzicht in de hoeveelheid in de grond aanwezige mineralen en voedingsstoffen kunnen wij zeer precies de grond bemesten. Dit wordt bij voorkeur in de herfst van het voorgaande jaar gedaan doormiddel van compost, verse stalmest, drijfmest of kalk. De mest wordt zorgvuldig ingewerkt en de grond wordt diep losgemaakt. Met behulp van groenbemesters zoals Japanse Haver en Tagetes word het organisch stofniveau en bodemleven geoptimaliseerd. Voordat we gaan planten in het voorjaar worden er nog lang werkende meststoffen bij gegeven om de groei gelijkmatig te laten verlopen.

Verkorten van de cyclus verkleint de risico’s

Wij beginnen onze cyclus met het uitdragen naar het personeel van een zorgvuldig opgesteld(e) hygiëne protocol. (linkje met het hygiëne protocol). Daardoor kunnen we het aangekochte uitgangsmateriaal zorgvuldig planten in luisvrije gaastunnels. Gedurende het groeiseizoen wordt er streng toegezien op het naleven van het hygiëne protocol.

De aangekochte PBM en BM 1 planten worden gedurende één  teeltjaar vermeerderd in luisvrije gaastunnels.

De BM 2 en BM 3 planten, resultaat van teeltjaar 1, worden gekeurd  door Naktuinbouw,  en vervolgens vermeerderd in de buitenlucht op schone, verse en goed bewerkte grond.  Hierdoor zijn al onze stek- en verse planten gekeurd als een BM 5 of CM plant.

Naktuinbouw Elite reglement

Met de juiste kennis en kwaliteitseisen werken we aan het beste

De plant moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en mag niks te kort komen. Om hier zeker van te zijn wordt er, behalve van de kennis van onze vakbekwame teeltmanagers, ook regelmatig gebruik gemaakt van plantsapanalyses. Daarnaast wordt er nog extern advies uitgebracht door een drietal adviseurs van Hortinova, Delphy en Groeibalans. Zij maken regelmatig een rondgang langs de velden en proberen op de kleine details nog bij te sturen. Door het veranderende klimaat en het afnemen van beschikbare/toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zal de teelt altijd nieuwe uitdagingen geven.

Homogeen geeft zekerheid

Onze teeltmanagers zorgen gedurende het teeltproces ervoor dat de planten uitgroeien tot een homogene partij. Zij doen dit aan de hand van verschillende analyses. Een homogene partij zal gemakkelijker aanslaan en geeft een stabiele productie.

Om de haalbare productie van de partij vast te leggen worden er verschillende monsterplanten uit de plantpartijen gehaald en naar Plant Logica gestuurd. Zij onderzoeken de hoeveelheid bloemtrossen die zich in het rhizoom bevinden door de rhizomen onder de microscoop te ontleden. Vervolgens wordt er geteld hoeveel bloemtrossen zich in het hart bevinden.

Rooien

De planten worden in de zomer vroeg in de ochtend en in de winter onder ideale omstandigheden gerooid met behulp van een moderne Basrijs rooimachine. In de zomer houdt dat in dat de planten binnen zijn voordat het warmer wordt. Hiermee voorkomen we dat de gerooide planten kunnen uitdrogen. De rooimachine zorgt ervoor dat de aardbeienplanten met het gehele wortelgestel uit de grond worden geschept. Vervolgens worden de planten op een zeefband verlost van overtollig zand. Via een afvoerband komen de planten in m3 kisten terecht op een wagen die naast de rooier rijdt. Tijdens het transport worden de planten tegen uitdroging beschermd met een zeil. Indien nodig worden de planten bij lossen van de wagen opnieuw bevochtigd zodat ze zelf geen vocht verliezen.

Verwerking en koeling

Het zogenoemde zomerseizoen start bij ons rond half juli. Wij beginnen met het snijden van stekplanten, dit gebeurd op het veld. Ze worden netjes in kisten gesorteerd en als ze vervolgens op het bedrijf binnenkomen worden ze voldoende bevochtigd en in de  koelcel bewaard. De cel wordt continu vochtig gehouden doormiddel van een nevelsysteem. Het grootste deel  van de stekplanten gaat nog dezelfde dag naar de klant of wordt door ons zelf weer geplant in trays of op  wachtbed.

De verse planten worden heel vroeg in de ochtend gerooid. De planten komen vervolgens in m3 kisten op het bedrijf waar ze waar nodig worden bevochtigd. Zolang ze niet zijn gesorteerd, worden ze in dezelfde cel bewaard als de stekplanten. Na het sorteren  wordt het grootste deel van de planten direct gekoeld afgeleverd of meteen uitgeplant. Het restant wordt ook weer in koelcellen bewaard.

Eind november, wanneer de planten volledig in rust zijn, begint het winterseizoen. De wintervelden worden gerooid zodra de omstandigheden daar geschikt voor zijn. De gerooide planten worden in een vorstvrije loods gesorteerd en vervolgens opgeslagen in de koelcellen.

Aardbeienplant rassen

Interesse in onze aardbeienplant of frambozenplant?

Vrijblijvend offerte aanvragen