Teelt

Een goede, gezonde en sterke basis zorgt voor de beste opbrengst. Dat geldt zowel voor u als voor ons.

Voor het vermeerderen van aardbeienplanten is het belangrijk dat er een gezonde basis is. Om die te kunnen leggen, maken wij gebruik van gezond uitgangsmateriaal (PBM, BM 1-5), verse/schone/en goed bewerkte grond en uitgebalanceerde substraten. Na het planten besteden we veel zorg aan het vitaal en gezond houden van onze planten. In de laatste fase wordt veel aandacht besteed aan zorgvuldig rooien en verwerken. Interne kennis en voortdurende kwaliteitscontrole zijn doorslaggevend om uiteindelijk het beste eindproduct te maken. Als teler heeft u daarmee het beste uitgangsmateriaal voor uw bedrijf.

Goed bodemleven en veel organische stoffen zorgen voor een sterke basis

De percelen voor onze vollegrond teelt kiezen we zorgvuldig uit. Hierbij wordt specifiek gelet op de historie van de grond en de afwatering. Dit doen we omdat aardbeienplanten hoge eisen stellen aan de grond. Om te kijken hoe de grond is opgebouwd, maken we zelf een structuurkuil om te inspecteren op soort zand en eventuele storende lagen in de grond. Vervolgens laten wij verschillende grondmonsters nemen, waaronder bemestingsmonsters en aaltjesmonsters. Met inzicht in de hoeveelheid mineralen en voedingsstoffen die in de grond aanwezig zijn, kunnen wij zeer precies de grond bemesten. Dit wordt bij voorkeur in de herfst van het voorgaande jaar gedaan, door middel van compost, verse stalmest, drijfmest of kalk. De mest wordt zorgvuldig ingewerkt en wanneer nodig wordt de grond diep losgemaakt. Met behulp van groenbemesters zoals Japanse Haver en Tagetes wordt het organisch stofniveau en bodemleven geoptimaliseerd. Dit helpt ook aaltjes te voorkomen.

Voor de kasteelt maken we gebruik van substraten. Deze hebben we met aandacht uitgekozen en hebben als voordeel dat de structuur lang behouden blijft.

Verkorten van de cyclus verkleint de risico’s

Wij beginnen onze cyclus met het nauwkeurig informeren van ons personeel over het hygiëne protocol. Daardoor kunnen we het aangekochte PBM of BM1 zorgvuldig planten in luisvrije gaastunnels. Gedurende het groeiseizoen wordt er streng toegezien op het naleven van het hygiëne protocol.

De aangekochte PBM en BM 1 planten worden gedurende één teeltjaar vermeerderd in luisvrije gaastunnels. Het resultaat daarvan, BM 2-4 planten, worden gekeurd door Naktuinbouw en vervolgens vermeerderd in de buitenlucht op schone, verse en goed bewerkte grond.  Hierdoor zijn al onze stek- en verse planten gekeurd als een BM 5 of CM plant.

Voorbereidingen en gewasverzorging

Voordat we in het voorjaar gaan planten in de vollegrond, worden er op de akkers ruggen van biofolie gemaakt. Onder het biofolie komt tape te liggen, waarmee we de planten op maat voorzien van water en plantversterkende middelen. Hierdoor ontlasten we het milieu. Verder worden er in het voorjaar ook nog lang-werkende-meststoffen gedoseerd, deze hebben geen uitspoeling. Dit helpt om de groei van de planten gelijkmatig te laten verlopen. Over de geplante planten leggen we acryl of geperforeerde folie. Dit dient als stimulatie voor de plant om te groeien en helpt tegen invloeden van het weer. We houden het weer dagelijks goed in de gaten om de plant te kunnen geven wat er op dat moment nodig is.

Er is steeds meer vraag naar planten uit de kasteelt, omdat hier minder kans is op ziektes zoals Phytophthora. Daarnaast is kasteelt minder afhankelijk van het weer, waardoor het eenvoudiger is om te plannen. Ook in de kasteelt proberen we het milieu zo goed mogelijk te ontlasten en krijgen de planten via druppelaars op maat water en mest.

Om de planten energie te geven om ranken te maken, verwijderen we de bloemen van de plant. Dit geldt zowel voor vollegrond teelt als de kasteelt. In de periode na het knippen gaan we de ranken leggen, zodat de plant voldoende ruimte heeft om te ontwikkelen. De verzorging van de plant, met water en voedingsstoffen, wordt continu bijgehouden.

In de vollegrond teelt zorgen we bij het planten voor voldoende afstand van de sloten. Zo ontstaat er een spuitvrije zone, een grotere akkerrand, waardoor er geen middelen in het oppervlakte water terecht komen. Voor de gewasbeschermingsmiddelen gebruiken wij een Hardi spuit, met 95% drift reductie. De spuit heeft luchtondersteuning, waardoor de middelen ín het gewas worden gespoten en niet met de wind worden meegenomen. Dit zorgt ervoor dat er minder middelen nodig zijn en maakt het een effectievere bestrijding.

Met de juiste kennis en kwaliteitseisen werken we aan de optimale plant

In zowel vollegrond- als kasteelt moet de plant zich optimaal kunnen ontwikkelen en mag het niks te kort komen. Om hier zeker van te zijn wordt er, behalve van de kennis van onze vakbekwame teeltmanagers, ook regelmatig gebruik gemaakt van plant-sap-analyses. Daarnaast wordt er ook extern advies uitgebracht door een drietal adviseurs van Hortinova, Delphy en Groeibalans. Zij maken regelmatig een rondgang langs de velden en kassen, en proberen op de kleine details nog bij te sturen. Door het veranderende klimaat en het afnemen van beschikbare/toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zal de teelt altijd nieuwe uitdagingen geven.

Homogeen geeft zekerheid

Onze teeltmanagers zorgen gedurende het teeltproces ervoor dat de planten uitgroeien tot een homogene partij. Zij doen dit aan de hand van verschillende analyses. Een homogene partij zal gemakkelijker aanslaan en geeft een stabiele productie.

Om de haalbare productie van de partij vast te leggen, worden er verschillende monsterplanten uit de plantpartijen gehaald en naar Plant Logica gestuurd. Zij onderzoeken de hoeveelheid bloemtrossen die zich in het rizoom bevinden, door de rizomen onder de microscoop te ontleden. Vervolgens wordt er geteld hoeveel bloemtrossen zich in de plant bevinden.

Rooien

Voordat we met het rooien van start gaan, voeren we controles uit bij de planten. We checken of er afwijkende of zieke moederplanten tussen zitten en verwijderen deze indien nodig. Dit doen we om er zeker van te zijn dat alle planten van goede kwaliteit zijn.

De planten worden in de zomer vroeg in de ochtend, en in de winter onder ideale omstandigheden, gerooid met behulp van een moderne Basrijs rooimachine. In de zomer houdt dat in dat de planten binnen zijn voordat het warmer wordt. Hiermee voorkomen we dat de gerooide planten kunnen uitdrogen. De rooimachine zorgt ervoor dat de aardbeienplanten met het gehele wortelgestel uit de grond worden geschept. Vervolgens worden de planten op een zeefband verlost van overtollig zand. Via een afvoerband komen de planten in m3 kisten terecht op een wagen die naast de rooier rijdt. Tijdens het transport worden de planten tegen uitdroging beschermd met een zeil en bij het lossen van de wagen worden de planten bevochtigd.

Bij de kasteelt ziet het rooiproces er wat anders uit. Onze voorkeur gaat uit naar het ter plekke snijden en sorteren van de planten. Hierbij is er minder kans op bladbreuk. De planten kunnen ook in grote aantallen in één keer afgesneden worden en in m3 kisten worden verzameld. Ze worden dan vervolgens op het bedrijf gesorteerd.

Verwerking en koeling

Het zogenoemde zomerseizoen start bij ons rond begin juli. Wij beginnen met het snijden van stekplanten. Ze worden netjes in kisten gesorteerd en vervolgens worden ze voldoende bevochtigd en in de koelcel bewaard. De cel wordt continu vochtig gehouden door middel van een nevelsysteem. Het grootste deel van de stekplanten gaat nog dezelfde dag naar de klant of wordt door ons zelf in trays geplant. Eind juli herhalen we dit proces voor de verse planten. Deze worden zo snel mogelijk uitgeleverd aan de klanten of worden door onszelf op wachtbed geplant.

Eind november, wanneer de planten volledig in rust zijn, begint het winterseizoen. De wintervelden worden gerooid zodra de omstandigheden daar geschikt voor zijn. De gerooide planten worden in de vorstvrije loods gesorteerd, waarna ze in een forceercel worden gekoeld. Hier wordt de temperatuur snel uit de planten gehaald. Dit is belangrijk om de plant tot stilstand te brengen en broeien tegen te gaan. Vervolgens worden ze opgeslagen in de koelcellen.

Door onze medewerkers goede instructies te geven en gedurende het hele proces controles uit te voeren, wordt de kwaliteit van de planten en het proces gewaarborgd. Zo hebben we bijvoorbeeld kwaliteitscontroles tijdens het inpakken van de planten, waar gekeken wordt naar sortering, eenheid en aantal.

Van den Wijngaart aardbeienplanten

Daar plukt u de vruchten van!​